Call center +66 (0) 2079-9999
Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours

โรคพยาธิหนอนหัวใจ

22 / May / 2020
พยาธิหนอนหัวใจเกิดจากอะไร?
พยาธิหนอนหัวใจเกิดจากยุงเป็นพาหะตัวอ่อนของพยาธิหนอนหัวใจเลือดของสุนัขที่เป็นโรคแล้ว แพร่เชื้อไปยังสุนัขที่แข็งแรงปกติ โดยการกัดทะลุเข้าไปถึงชั้นผิวหนังและกล้ามเนื้อของสุนัข จากนั้นตัวอ่อนของพยาธิ จะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเดินทางไปยังหัวใจค่อยๆพัฒนากลายเป็นตัวเต็มวัย โดยใช้เวลาทั้งหมด 6-7เดือน ตัวเต็มวัยจะขยายพันธุ์เกิดเป็นตัวอ่อนซึ่งจะถูกยุงตัวอื่นๆ ดูดเลือดไปแพร่เชื้อ พยาธินี้ต่อไปยังสุนัขหรือแมวในบริเวณนั้นต่อ

อาการเมื่อพวกมันอยู่ในหัวใจ
อาการโรคพยาธิหัวใจ คล้ายกับอาการหัวใจล้มเหลว มีลักษณะดังนี้
-ไม่มีแรง เหนื่อยง่าย
-หายใจสั้น หอบๆ ถึงแม้จะเดินระยะสั้น
-ไอเรื้อรัง น้ำหนักลด
-เมื่อโรคกำเริบ สุนัขจะตายด้วยหัวใจล้มเหลว

การเกิดโรค
ตัวเต็มวัยจะทำความเสียหายต่อชั้นของหลอดเลือดเป็นผลให้หลอดเลือดหนาขึ้น เกิดความต้านทานในการไหลเวียนเลือดจากหัวใจไปปอด

การป้องกัน
การป้องกันคือการควบคุมโรค ควรจะเริ่มต้นกินยาหรือหยดยาป้องกัน เมื่อลูกสุนัขอายุตั้งแต่ 8- 12 สัปดาห์ และทำไปตลอดชีวิตถ้าอายุเกิน6เดือน ควรตรวจเลือดก่อน (สัตวแพทย์ของท่านอาจจะแนะนำให้กินยาป้องกันและนัดมาตรวจเมื่ออายุ1ปีขึ้นไปเพื่อให้ผลการตรวจเลือดแม่นยำมากขึ้น)

การวินิจฉัย
แนะนำให้เจาะเลือดตรวจถ้าลืมกินยา หรือหยุดยานานเกิน 1 เดือน (สัตวแพทย์มักจะแนะนำให้เจาะเลือดใน 1 ปีถัดไป เพื่อให้ผลตรวจเลือดแม่นยำขึ้น) เลือดไม่กี่หยดจะถูกนำไปเช็คแอนติเจนของพยาธิหนอนหัวใจ ใช้เวลาอ่านผลประมาณ 5-10นาที

การรักษา
การรักษามักประสบผลสำเร็จด้วยดี ถ้าเราตรวจพยาธิได้ก่อนสุนัขแสดงอาการป่วย หากตรวจพบขณะที่ป่วยแล้วการรักษาจะซับซ้อนมากขึ้น

Related Post

โรคหัวใจเกิดขึ้นได้ทั้งสุนัขและแมว โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากความผิดปกติในโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจหรือความผิดปกติของหัวใจตั้งแต่แรกเกิด อาการของโรคหัวใจที่เรียกว่าหัวใจล้มเหลว ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดผิดปกติ เป็นผลให้เนื้อเยื่อและอวยัวะสำคัญต่างๆ ไปเลี้ยงน้อ
อากาศร้อนชื้นในเมืองไทยสำหรับคนและสัตว์แล้วอาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วย แต่คุณๆทราบหรือไม่ว่าสำหรับพวกปรสิตภายนอกอย่างเห็บและหมัดนั้นจัดว่าเป็นสวรรค์เลยทีเดียว ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้จักมันเหล่านั้นเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขและแมวของเราต้องกลายเป็นทั้ง
การฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเนื่องจากมีโรคหลายชนิดที่เป็นแล้วรักษาได้ยาก หรือเป็นแล้วมีโอกาสที่สุนัขและแมวของเราจะเสียชีวิตได้สูง ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงเป็นวิธีป้องกันโรคต่างๆ ให้ห่างไกลจากสุนัขและแมวที่คุณรัก